İnsan Hakları İle İlgili Sözler

İnsan hakları ile ilgili sözleri. Sözlerimizi yayınlamadan önce insan hakları nedir ; İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir

İşte sözlerimiz;

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Kişisel hürriyetler kutsaldır.

İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışı.

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

İnsan, insanın efendisi olamaz.

Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.

Bütün insanlar özgür ve eşit doğarlar.

Milli kinlerin üstünde, insanlık muhabbeti vardır.

Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlık hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir.

İnsan sevgisi kadar büyük sevgi olamaz.

Her insan bir vatandaşlığa sahiptir

Herkesin eğitim hakkı vardır, ilk eğitim parasızdır.

Biz, yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. (Atatürk)

Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarım iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır.İnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (Atatürk)

İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksandokuz kişiye bedeldir. (JehnStuartMill)

İnsan, almadığı şeye sahip olamaz. (Goethe)

Bencil bir insan, tek basma kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. (Turgenyev)

Adil olmayan millet hür de olamaz. (E.D.Sieys)

Bir tek kişiye yapılan haksızlak, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (F.VV.VVarrar)

Allah hürriyeti ancak onu arayanlara verir. (D. VVebster)

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. (C.Şahabettin)

İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

İnsanlar istediklerine inanırlar. (Sezar)

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

Bir insan başka bir insana eşit olmayabilir ama her zaman aynı cinstendir.(De Bonold)

”Senin” ve “benim” kelimeleri ortadan kaldırılsaydı insanlar sükun içinde yaşarlardı. (Anaksagonos)

Her insan bir dünyadır. (Harsert)

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir. {Lovvel)

Hakkı güçlendirmeyenlerdir ki kuvveti hak ederler. (Cenap Şahabettin)

Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

Ülkemi, ailemi çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem. (Fenelon)

756 views


facebookta paylaş
2331 Görüntüleme.

Yazar : admin

İnsan Hakları İle İlgili Sözler Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

oyun Toptan Çocuk Giyim Güzel Sözler Whatsapp Durumlari whatsapp durumlari