Hayvanlarla ilgili sözler

1- Aç it fırın (duvarı) deler (yarar)

2- Akılsız iti yol kocatır

3- Al it, kara it, hepsi bir it

4- Bakmakla usta olunsa, köpekler kasap olurdu

5- Çoban köpeği ne yer, ne yedirir

6- Düğün kemiğiyle köpek tavlanmaz

7- Eceli gelen it cami duvarına işer

8- Gönülsüz köpeği davara koyarsa (sürüye giden

it) uluya uluya kurt getirir

9- Havlamayı beceremeyen köpek (Ürmesini bilmeyen

it ) sürüye kurt getirir

10- Isıracak it köpek dişini göstermz

11- İt güt para kazan

12- İt ite buyurur, it kuyruğuna

13- İt iti ısırmaz

14- İt kağnı gölgesinde yürür, kendi gölgesi sanırmış

15- İt ol, ana olma

16- İt utansa don giyer

17- İt ürür kervan yürür

18- İtin (Köpeğin) duası kabul olsa(ydı) gökten

kemik yağar(dı)

19- İtin de atın da soylu olanı aranır

20- İtten kuzu doğmaz

21- Köpeğe dalaşmaktansa çalıyı dolaşmak yeğdir

22- Köpeğe gem vurma kendini at sanır

23- Köpek yattığı yeri eşerek yatar

24- Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur

25- Malını it bağrını bit yer

26- Pire itte bit yiğitte olur

27- Sirke büyür bit olur, enik büyür it olur

28- Yal yiyecek enik gözünden belli olur

AT

29- At alacaksan yazın al, kız alacaksan güzün al

30- At binenin kılıç kuşananın(dır)

31- At kadın silah yiğidin şanıdır

32- At (at) oluncaya kadar sahibi mat olur

33- At ölür meydan kalır, yiğit ölür şanı kalır

34- At sahibine göre kişner

35- At yedi günde, it yediği günde belli olur

36- Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp

37- Atımın alnı sakar, lakabını ele takar

38- Atın iyisini Pazar, insanın iyisini mezar bilir

39- Atın ölümü arpadan olsun

40- Atına bakan ardına bakmaz

41- Atınki arpa yiğidinki pilav

42- Bahşiş (Beleş) atın dişine bakılmaz

Eşek

53- Acemi nalbant ahmak eşeğinde usta olur

54- Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek

derviş mi olur taş çekmeyle tekkeye

55- Alçak eşek binmeye, öksüz oğlan dövmeye

kolay

56- Altın eğer vursan eşek at olmaz

57- Canı yanan (Kamçıyı yiyen) eşek attan (yürük

olur) hızlı gider

58- Dam otu(ynan) ile eşek beslenmez

59- Dirgeni yiyen sıpa bir daha gelir mi sapa

60- El elin eşeğini çağırarak (söyleyerek)

arar

61- El terazi göz mizan, eşek bir kg sıpa 100

gram

62- Eşeğe altın semer (vursan) giydirsen eşek

yine eşektir

63- Eşeği ahıra bekçi edenler, ahırdaki gürültüden

şikayet edemezler

64- Eşeği ne kadar döversen döv katır yapamazsın

65- Eşeği sahibinin dediği yere bağla da varsın

kurt yesin

66- Eşeğin semeri eşeğe ağır gelmez

67- Eşeğini sağlam bağla, komşunu hırsız tutma

68- Eşek hoşaftan ne anlar

69- Hacı hacı olmaz gitmeyle Mekke’ye, eşek at

olmaz taş taşımakla tekkeye

70- Herif ile eşek çeker cefayı, avrad ile köpek

sürer sefayı

71- Kardan gelen eşeğin sudan olur ölümü

72- Ölmüş eşek kurttan korkmaz

73- Önceden gerek idi bu tımar, öldü eşek kaldı

semer

74- Yorgun eşeğin çüş” canına minnet

Koyun

75- Ak koyunu gören, içi dolu yağ sanır

76- Bir (koyundan) ayıdan iki post çıkmaz

77- Buldun bir koyun, ye de doyun

78- Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu

79- Koç olacak kuzuya bıçak atılmaz

80- Her koyun kendi bacağından asılır

81- Kasap et (derdinde), koyun can derdinde

82- Koyun can derdinde kasap et derdinde

83- Koyunu köpeğe teslim eden kebabı ele yedirir

84- Sayılı koyunu kurt kapmaz

85- Sürüden ayrılanı (koyunu) kurt kapar

Tavuk

86- Aç tavuk kendini buğday ambarında görür

87- Aç tavuk rüyasında darı görür

88- Her horoz kendi çöplüğünde (küllüğünde)ötsün

89- Horozu çok olan köyün sabahı geç olur

90- Kırk gün tavuk gibi yaşamaktansa bir gün

horoz yaşamak daha hayırlıdır

91- Mart martlanır, tavuğu yumurtlanır

92- Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür

93- Tavuk giderse pisliği de gider

94- Vakitsiz öten horozun başını keserler

741 views


facebookta paylaş
2697 Görüntüleme.

Yazar : admin

Hayvanlarla ilgili sözler Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

oyun Güzel Sözler Whatsapp Durumları Whatsapp Durumlari