Image Detail

Sabır Sözleri

Sen, yakini bir imanla, tam bir rıza ile Allah için çalışmaya muktedir olabilirsen çalış; şayet buna muktedir olamazsan, hoşuna gitmeyen şeyde sabırda çok hayır var. Şunu da bil ki nusret sabırla birlikte gelir, kurtuluş da sıkıntıyla gelir, zorlukta da kolaylık vardır, bir zorluk iki kolaylığa asla galebe çalamayacaktır. MEVLANA Haya zinettir. Takva’da keremdir. En hayırlı […]

oyun Güzel Sözler Whatsapp Durumları Whatsapp Durumlari