Image Detail

Hürriyet ile ilgili sözler

Hür olmadığı halde kendisini hür sananlar kadar köle yoktur. Goethe Hürriyet ağacı, ara sıra, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır Çünkü bu onun tabii gübresidir. Thomas Jefferson Hürriyet, hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nispette genişler. La Cordaire Hürriyet, kanunların müsaade ettiği her şeyi yapmak hakkıdır. Montesquieu Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet derhal yıkılır. […]

oyun Güzel Sözler Whatsapp Durumları Whatsapp Durumlari